İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Denizli Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI 13 Şubat 2018

İLAN 

               696 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname)'nin 127. Maddesinin geçici 23. ve 24. Maddeleri gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları

 

            24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin, 375 sayılı KHK'nin geçici 23 ve geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

İlan olunur. Bu ilan tebliğ niteliğindedir. 13/02/2018

Sıra Nu. T.C. KİMLİK NO
ADI SOYADI POZİSYONU BAŞVURU DURUMU
1 23656636096 ELİF GÜNDÜZ Temizlik Personeli Kabul
2 37180198388 MUSA KAYA Temizlik Personeli Kabul